Drinkwatersystemen

Hoe schoon is mijn drinkwater?

Drinken van voldoende water is belangrijk voor je gezondheid. Nou hoor je altijd om je heen dat Nederland het schoonste drinkwater van de wereld heeft, dus zou water uit de kraan prima moeten zijn om je dorst te lessen, maar is dat ook zo? Heeft Nederland gezond drinkwater? Wordt dit drinkwater goed genoeg gefilterd, zodat er geen gevaarlijke reststoffen meer inzitten?

In werkelijkheid hebben de drinkwaterbedrijven de grootste moeite om aan de minimum kwaliteitseisen te voldoen. De kwaliteit van ons drinkwater gaat achteruit. De toenemende verontreiniging van grond- en oppervlaktewater is daar de voornaamste oorzaak van.

Het RIVM constateerde vorig jaar dat de kwaliteit van de helft van de grondwatervoorzieningen, net als de kwaliteit van het oppervlaktewater, onvoldoende is. De kwaliteit van het grondwater is achteruit gegaan als gevolg van intensieve landbouw, rioleringen, vervuilende industrie en nog bestaande oude bodemverontreinigingen.
De kwaliteit van het oppervlaktewater gaat achteruit doordat er steeds meer resten van geneesmiddelen, insecticiden, biociden, cosmetica, brandvertragers en nanodeeltjes in het water zitten en deze er (bijna) niet uit te halen zijn.

Het RIVM onderzoek geeft aan dat het aantal chemische stoffen in het grondwater veel groter is dan de reguliere monitorprogramma’s aangeven. De reguliere monitorprogramma’s meten ons drinkwater om zo de kwaliteit te bepalen. Maar deze metingen gebeuren maar op 30 van de in totaal 1800 werkzame stoffen in ons drinkwater! Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat er zo’n 290 schadelijke stoffen in ons drinkwater zijn gevonden.

Het RIVM geeft ook toe dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties niet in staat zijn om deze stoffen goed kunnen verwijderen, zodat ze dus ook (deels) in ons drinkwater terecht komen. Er zitten resten van geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, meststoffen en landbouwgif in ons drinkwater.

Het wordt dus steeds moeilijker om de kwaliteit van ons drinkwater te kunnen waarborgen. Vanwege de toenemende vervuiling is het technisch erg moeilijk om alle schadelijke stoffen uit het water te filteren. Ook gezien de grote hoeveelheid water die er gebruikt wordt, zouden de kosten ervan onbetaalbaar worden. De overheid heeft in het drinkwaterbesluit aangegeven dat er van de giftige stoffen slechts minieme concentraties zijn toegestaan en geeft ook aan dat deze concentraties niet schadelijk zouden zijn. Wat de werkelijke effecten op lange termijn zijn, blijft natuurlijk een vraagteken.

RIVM: Kwaliteit drinkwater onder de maat

Is flessenwater een goed alternatief?

Flessenwater lijkt in eerste instantie een goed alternatief, maar er kleven wel degelijk veel nadelen aan deze voorziening van drinkwater. Zo is het 1000 x duurder dan kraanwater en vormt het een grote belasting voor ons milieu. Ook blijkt flessenwater in de praktijk minder gezond dan gedacht.

Jaarlijks wordt er aan flessenwater zo’n 20 miljard euro omgezet. Het overgrote merendeel zit in plastic flessen. Er is ruim 1,5 miljard kilo plastic voor nodig om al die flessen te produceren. Dit vormt een gigantische belasting op ons milieu en is absoluut niet duurzaam.

Water uit plastic flessen verandert ook van samenstelling! Plastic is van nature erg breekbaar. Om dat tegen te gaan wordt het plastic voorzien van allerlei weekmakers, die het plastic veerkracht en elasticiteit geven. Het nadeel is dat deze toxische stoffen vrij kunnen komen uit het kunststof en in het flessenwater terecht kunnen komen. Dat is juist het water wat door de consument gekocht wordt omdat het zo zuiver en gezond zou zijn.

Er kan dus gesteld worden dat flessenwater een erg duur en milieu onvriendelijk alternatief is, waarvan het nog maar zeer de vraag is of het werkelijk zo “gezond” is.

24 uur per dag beschikken over ultra puur drinkwater

Gelukkig bestaat er ook een manier om, naar behoefte, 24 uur per dag te kunnen beschikken over puur en gezond drinkwater. Met het Kinetico drinkwaterstation voor huishoudelijk gebruik wordt u, en uw gezin, voorzien van het schoonste drinkwater, doordat het leidingwater wordt gefilterd met behulp van membraantechnologie. Na elke keer dat er water getapt wordt, zuiveren de membranen zichzelf door het automatische spoelsysteem. Verder wordt er middels een indicator aangegeven wat de levensduur van de filters is en heeft het systeem een signaalfunctie op het moment dat een filter verzadigd is. Kortom: eenvoudig, veilig en altijd beschikking over het zuiverste drinkwater.

Sitemap SWS Projects Kinetico